Administracja

Niedziela, 15 Marca 2009 10:10 Administrator
Drukuj

Kierownik Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych

Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej

Kierownik Pracowni Diagnostycznych

Przełożona Pielęgniarek

Dział Organizacji, Kadr i Płac

Kierownik Działu Statystyki, Kontraktowania i Rozliczania Usług Medycznych

Kierownik Działu Ekonomiki, Finansów i Księgowości

Radca Prawny

Informatyk

Inspektor ds. BHP

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zmieniony: Piątek, 13 Grudnia 2019 13:42