Kierownictwo

Niedziela, 15 Marca 2009 10:10 Administrator
Drukuj

p.o. Dyrektora - Elżbieta Tkaczuk

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa - Anna Szcześniak - Rydz

Z-ca Głównej Księgowej - Beata Kurasiewicz

Zmieniony: Piątek, 13 Grudnia 2019 13:00